+(972)-54-7454047, +(972)-54-7655993 русский English (UK)

מערכת המבחנים

תלמידי סטודיו ״הרמוניה״, מרוצים ומאושרים, לאחר ההצלחה במבחן

 

תיאור של מערכת


אנחנו מצעים לצומת ליבכם הסברים מפורטים על המערכת "6 הדרגות" שלנו
שנמצאת בסטודיו "הרמוניה" למען פיתוח הילדים ויכולת הריקוד שלהם.

 

משנת 2012 בסטודיו שלנו עובדת המערכת בצורה מוצלחת, במקביל למערכת התחרויות, אשר נקראת "מבחנים 6 דרגות". המערכת הזאת הוא ניסיון של עמיתינו מרוסיה ומאוקרינה, שאנחנו, הישראלים, קילנו אותה ושינינו לצורכינו. מי שמכיר את מערכת קבלת החגורות בקרטה- תעשו השוואה.

בניגוד למערכת התחרויות, איפה שהרקדנים מתחרים אחד מול השני ומקבלים מקומות, ב "מערכת המבחנים" ההערכה של הרקדנים תיעשה על ידי פרמטרים קבועים.אם ללכת לפי הדרך הפסיכולוגית, במיוחד לרקדנים מתחילים, השיטה הזאת מתקבלת בקלות יותר.

אז מה הם הפרמטרים?

במבחנים, הרקדנים נשפטים לפי מערכת בעלת 5 נקודות.

1. נקודה ראשונה : נוכחות במבחנים. הניצחון לא חשוב- חשובה ההשתתפות, התהליך.

2. נקודה שנייה : ידע של הוריאציות בכל רמה. ראוי לציון- שהדגש נעשה על התנועה מאחר ואחד עקרונות הכי חשובים של "מערכת המבחנים" – לקיים בסיס טוב בשביל התפתחות עתידית לרקדנים תחרותיים.

3. נקודה שלישית : מוזיקליות, קצב.זה אחד הפרמטרים הכי חשובים לרקדנים מוצלחים. "תקשיב למוזיקה ואתה תראה את הריקוד!" א.תורנסברג.

4. נקודה רביעית : יופי ואסתטיקה. גב ישר, צורה יפה של הידים והרגלים, עמידה נכונה של הראש. אומרים שרקדן טוב רואים מרחוק.

5. נקודה חמישית : טכניקה ומכניקה של התנועה. באיזה ריקוד צריך ללכת מהעקב ובאיזה מהכרית? איפה הרגלים כפופות ואיפה נעולות? מתי צריך להזיז את המותניים ומתי להחזיק ישר? רקדן טוב יודע את התשובות לשאלות האלה!!
 

בכל מבחן לרקדן יש אפשרות לרקוד ב-3 קטגוריות:

*בסולו- גם הבנים וגם הבנות רוקדים לבד.

*בזוג- לכל תלמיד (במיוחד אצל בנות ) יש אפשרות לרקוד עם בן זוג ברמה שלה.

* עם עוזר- בקטגוריה הזאת, איפה שרקדנים מתחילים רוקדים עם רקדנים מנוסים ואפילו עם המורים. לפי הנסיון שלנו, התוצאות בקטגוריה הזאת הכי גבוהות.

אם הרקדן משתתף ב כל ה-3 קטגוריות , אז הניקוד המקסימלי שהוא יכול לקבל הוא 15 נקודות. בשביל לעבור לשלב הבא צריך לצבור 20 נקודות. בסוף המבחן המשתתפים מקבלים דיפלומות, תוצאות מפורטות של המבחן ומדליה. ובמיקרה של מעבר לשלב הבא – גביע. 

רמה 1

 

 

     1. ואלס אנגלי

     1. החלפה סגורה מרגל ימין קדימה
     2. החלפה סגורה מרגל שמאל אחורה

 

     2. צ'ה-צ'ה-צ'ה

     1. טיים- סטפ מרגל ימין (2 תיבות)
     2. תנועה בסיסית במצב סגור ללא סיבוב (2 תיבות)

 

     3. דיסקו - רוק מודרני

     1. שסה ימינה, נקודה (2X)
     2. סיבוב בשלושה צעדים, נקודה, כפיים (2X)
     3. צעד,נקודה (4X)
     4. כפיים במעגל (6X)

רמה 2

 

     1. ואלס אנגלי

     1. החלפה סגורה מרגל ימין קדימה
     2. החלפה סגורה מרגל שמאל אחורה
     3. החלפה סגורה מרגל ימין קדימה
     4. החלפה סגורה מרגל שמאל אחורה
     5. סיבוב ימין ברבעים (X2)

 

     2. סמבה

     1. תנועה בסיסית מרגל שמאל קדימה (4 תיבות בלי סיבוב)
     2. ויסק סמבה מרגל ימין ומרגל שמאל (4 תיבות)

 

     3. צ'ה-צ'ה-צ'ה

     1. טיים- סטפ מרגל ימין (2 תיבות)
     2. תנועה בסיסית במצב סגור ללא סיבוב (2 תיבות)
     3. ניו יורק (4 תיבות)

 

רמה 3

 

     1. ואלס אנגלי

     1. החלפה סגורה מרגל ימין קדימה
     2. החלפה סגורה מרגל שמאל אחורה
     3. החלפה סגורה מרגל ימין קדימה
     4. החלפה סגורה מרגל שמאל אחורה
     5. סיבוב ימין ברבעים (X2)
     6. החלפות סגורות קדימה (4 תיבות)
     7. החלפות סגורות אחרוה (4 תיבות)

 

     2. קוויקסטפ

     *במעגל
     1. רבע סיבוב ימינה
     2. שסה פרוגרסיבי

 

     3. סמבה

     1. תנועה בסיסית מרגל שמאל קדימה (4 תיבות בלי סיבוב)
     2. ויסק סמבה מרגל ימין ומרגל שמאל (4 תיבות)
     3. הליכת סמבה במקום (4 תיבות)

 

     4. צ'ה-צ'ה-צ'ה

     1. טיים- סטפ מרגל ימין (2 תיבות)
     2. תנועה בסיסית במצב סגור ללא סיבוב (2 תיבות)
     3. ניו יורק (2 תיבות)
     4. סיבוב ספוט ימינה ושמאלה (2 תיבות)

 

     5. ג'ייב

     1. תנועה בסיסית במקום
     2. תנועה בסיסית במצב Fall-Away

 

רמה 4

     1. ואלס אנגלי

     *במעגל
     1. סיבוב ימינה (תיבה 1- 1,2,3)
     2. סיבוב ספין (נגמר ב- DC נגד כיוון הריקוד)
     3. החלפה סגורה מרגל ימין אחורה
     4. החלפה סגורה מרגל שמאל קדימה

 

     2. טנגו

     1. צעד פרוגרסיבי מרגל שמאל קדימה (1/2 ספירה, S)
     2. צעד פרוגרסיבי מרגל ימין קדימה (1/2 ספירה, S)
     3. החלפה במצב סגור קדימה (ספירה 1, QQS)
     4. צעד פרוגרסיבי מרגל שמאל אחורה (1/2 ספירה, S)
     5. צעד פרוגרסיבי מרגל ימין אחורה (1/2 ספירה, S)
     6. החלפה במצב סגור אחורה (ספירה 1, QQS)
     7. סיבוב שמאל במצב סגור ברבעים X2 (2 תיבות, QQS QQS QQS QQS )

 

     3. קוויקסטפ

     *במעגל
     1. רבע סיבוב ימינה (S,Q,Q,S)
     2. שסה פרוגרסיבי שמאלה (S,Q,Q,S)
     3. צעד הצידה, טיפל שסה עם סיבוב 3/8 של הזוג ימינה (S,Q,Q,S)
     4. לוק- סטפ אחורה (S,Q,Q)
     5. צעד הצידה, טיפל שסה עם סיבוב של הזוג ימינה (S,Q,Q,S)
     6. לוק- סטפ קדימה

 

     4. סמבה
          *במעגל
     1. תנועה בסיסית במקום מרגל שמאל קדימה (4 תיבות בלי סיבוב)
     2. ויסק סמבה ימינה ושמאלה (4 תיבות)
     3. הליכת פרומינד של סמבה
     4. הליכה הצידה של סמבה
     5. הליכת פרומינד של סמבה
     6. הליכה הצידה של סמבה
     7. הליכת סמבה במקום (4 תיבות)

 

     5. צ'ה-צ'ה-צ'ה

     1. תנועה בסיסית (2 תיבות)
     2. ניו יורק (2 תיבות)
     3. יד ביד (2 תיבות)
     4. סיבוב ספוט ימינה ושמאלה (2 תיבות)
     5. תנועה בסיסית במצב סגור עם סיבוב שמאלה (4 תיבות)

 

     6. ג'ייב

     1. תנועה בסיסית במצב Fall- Away
     2. שינוי מקומות מימין לשמאל
     3. תנועה בסיסית במצב צד אל צד
     4. שינוי מקומות משמאל לימין
     5. Stop'n'Go

 

רמה 5

 

     1. ואלס אנגלי

     *במעגל
     1. סיבוב ימינה ( תיבה 1- 1,2,3)
     2. החלפה בקשת ללא הצמדה (3 צעדים בקשת מרגל שמאל אחורה)
     3. החלפה סגורה מרגל ימין אחורה
     4. החלפה סגורה מרגל שמאל קדימה
     5. סיבוב ימינה ( תיבה 1- 1,2,3)
     6. החלפה סגורה מרגל ימין אחורה
     7. החלפה סגורה מרגל שמאל קדימה

 

     2. טנגו
          *במעגל
     1. צעד פרוגרסיבי מרגל ימין ומרגל שמאל קדימה ( S*,S*)
     2. צעד פרוגרסיבי הצידה (Q,Q)
     3. בראש-טפ (&S)
     4. סיבוב שמאלי פתוח עם סיום סגור (Q,Q,S*,Q,Q,S)

 

     3. קוויקסטפ
          *במעגל
     1. רבע סיבוב ימינה (S,Q,Q,S)
     2. שסה פרוגרסיבי שמאלה (S,Q,Q,S)
     3. צעד הצידה, טיפל שסה עם סיבוב 3/8 של הזוג ימינה (S,Q,Q,S)
     4. לוק- סטפ אחורה (S,Q,Q)
     5. צעד הצידה, טיפל שסה עם סיבוב של הזוג ימינה (S,Q,Q,S)
     6. לוק- סטפ קדימה
     7. סיבוב ימין ללא סגירה (Q,Q,S)
     8. Running Finish
     9. לוק- סטפ כפול (S,Q,Q,Q,Q,S)

 

     4. סמבה
          *במעגל
     1. תנועה בסיסית במקום מרגל שמאל קדימה (4 תיבות בלי סיבוב)
     2. ויסק סמבה ימינה ושמאלה (4 תיבות)
     3. הליכת פרומינד של סמבה
     4. הליכה הצידה של סמבה
     5. הליכת פרומינד של סמבה
     6. הליכה הצידה של סמבה
     7. הליכת סמבה במקום (4 תיבות)
     8. בוטו- פוגו X2 (2 תיבות)
     9. וולטות מתקדמות ימינה (2 תיבות)
     10. בוטו- פוגו X2 (2 תיבות)
     11. וולטות מתקדמות שמאלה (2 תיבות)

 

     5. צ'ה-צ'ה-צ'ה

     1. תנועה בסיסית ( 2 תיבות)
     2. ניו יורק (2 תיבות)
     3. יד ביד (2 תיבות)
     4. סיבוב ספוט ימינה ושמאלה (2 תיבות)
     5. תנועה בסיסית במצב סגור עם סיבוב שמאלה (4 תיבות)
     6. תנועה בסיסית, יציאה למניפה ממצב סגור  (3 תיבות)
     7. סיבוב אלימנה ( תבה 1)

 

     6. רומבה

     1. תנועה בסיסית (2 תיבות)
     2. ניו יורק (2 תיבות)
     3. יד ביד (2 תיבות)
     4. סיבוב ספוט ימינה ושמאלה (2 תיבות)
     5. קוקרצ'ה (4 תיבות)

 

     7. ג'ייב

     1. תנועה בסיסית במצב Fall- Away
     2. שינוי מקומות מימין לשמאל
     3. שינוי מקומות משמאל לימין
     4. סיבוב ספין אמריקאי
     5. סביבון
     6. Stop'n'Go X2

 

רמה 6

 

     1. ואלס אנגלי

     * במעגל
     1. סיבוב ספין ימינה
     2. שסה פרוגרסיבי שמאלה
     3. חצי סיבוב ימין
     4. החלפת- הזיטיישן
     5. סיבוב שמאל
     6. החלפה סגורה מרגל שמאל קדימה

 

     2. טנגו
          *במעגל
     1. פורסטפ (QQQQ)
     2. לינק למצב פרומינד (&S)
     3. פרומינד סגור (S*QQS)
     4. צעד פרוגרסיבי קדימה מרגל שמאל ומרגל ימין (S*,S*)
     5. לינק פרוגרסיבי למצב פרומינד (&S)
     6. פרומינד סגור
     7. סיבוב שמאל במצב פתוח, עם סיום במצב סגור (QQS*QQS)

 

     3. ואלס וינאי

     *במעגל
     1. סיבוב ימין

 

     4. קוויקסטפ

     *במעגל
     1. רבע סיבוב ימינה (S,Q,Q,S)
     2. שסה פרוגרסיבי שמאלה (S,Q,Q,S)
     3. צעד הצידה, טיפל שסה עם סיבוב 3/8 של הזוג ימינה (S,Q,Q,S)
     4. לוק- סטפ אחורה (S,Q,Q)
     5. צעד הצידה, טיפל שסה עם סיבוב של הזוג ימינה (S,Q,Q,S)
     6. לוק- סטפ קדימה
     7. סיבוב ימין ללא סגירה (Q,Q,S)
     8. Running Finish
     9. לוק- סטפ כפול (S,Q,Q,Q,Q,S)
     10. סיבוב ספין ימינה (S,Q,Q,S,S,S)
     11. שסה פרוגרסיבי (S,Q,Q,S)

 

     5. סמבה

     *במעגל
     1. וויסק סמבה שמאלה וימינה (4 תיבות)
     2. תנועה בסיסית מרגל שמאל קדימה עם סיבוב ( 4 תיבות)
     3. קורטג'קה X2 (4 תיבות)
     4. הליכת סמבה במקום ( 4 תיבות)
     5. הליכת סמבה בפרומינד
     6. ריצת סמבה
     7. הליכת סמבה בפרומינד
     8. ריצת סמבה
     9. בוטו פוגו X2 (2 תיבות)
     10. וולטה בהתקדמות ימינה (2 תיבות)
     11. בוטו פוגו X2 (2 תיבות)
     12. בן זוג: וולטה במעגל, לסיים עם גב לקו הריקוד, בת זוג: וולטה בסיבוב,
          לסיים
עם פנים לקו הריקוד (2 תיבות)
     13. רוק אחורה X3
     14. תנועה בסיסית אחורה עם 1/4 סיבוב שמאלה, לסיים עם צד לקו הריקוד


 

     6. צ'ה-צ'ה-צ'ה

     1. תנועה בסיסית במצב פתוח, היפ טוויסט ויציאה למניפה
     2. סיבוב אלימנה (ספירה 1)
     3. שלוש צ'ה-צ'ה, ניו יורק (2 תיבות)
     4. שלוש צ'ה- צ'ה עם לוק אחורה, סיבוב אלימנה (2 תיבות)
     5. יציאה למגבת טורקית (2 תיבות)
     6. מניפה (ספירה 1)
     7. הוקי- סטיק (ספירה 1)


 

     7. רומבה

     1. תנועה בסיסית במצב פתוח, היפ טוויסט ויציאה למניפה (3 תיבות)
     2. סיבוב אלימנה (ספירה 1)
     3. Sliding Doors (י2 תיבות)
     4.קוקרצ'ה (3 תיבות)
     5. סיבוב ספירליה ויציאה למניפה (ספירה 1)
     6. מניפה, הוקי- סטיק (2 תיבות)

 

     8. ג'ייב

     1. צ'יקן ווק 4X
     2. Sugar Push
     3. שסה בסיבוב 4X (סיבוב מלא ימינה)
     4. שינוי מקומות מימין לשמאל
     5. תנועה בסיסית במצב צד לצד
     6. סיבוב ספין אמריקאי
     7. סביבון
     8. Stop'n'Go x2